Allsidig kompetanse


image Solanum kompetanse AS bygger på undervisningskompetansen til Alf Harry Øygarden. Voksenopplæring, videregående skole, ungdomsskole. Områderektor, rektor, inspektør, lektor. Allsidig erfaring fra skoleverket, både som leder og som lærer. Glødende opptatt av pedagogikk og fag. Naturfag, biologi, fysikk, kjemi, geografi, matematikk og data. Opptatt av fag, og digital opplæringsteknologi. Solanum kompetanse AS samarbeider gjerne med andre om opplæringsvirksomhet.

Solanum kompetanse AS bygger også på datakompetansen til Alf Harry Øygarden. Hans første dataoppdrag var å lage en produksjonsmodell for lakseoppdrett i regnearket Quattro Pro i 1988. Så har det gått slag i slag. Regnearket Excel har blitt et kjærkomment redskap i jobb og fritid, sammen med andre Microsoft Office programmer som Outlook, Word, Powerpoint og Publisher. Dreamweaver til nettsider. Lightroom, Photoshop og ON1 Photo RAW til bildebehandling. Camtasia til videoproduksjon. Og en rekke andre programmer... 30 år med data - og stadig "på hugget"! Han er ikke bare "datamann", men også pedagog. I opplæringssammenheng er dette to (nødvendige) sider av samme sak. Solanum kompetanse AS samarbeider gjerne med andre om dataopplæring.