30 år med data!


image I 1988 fikk jeg min første datamaskin, og ble grepet av «datadilla». Den gang arbeidet jeg som daglig leder i fiskeoppdrettsnæringen. Jeg startet med å lage en produksjonsmodell for et av våre oppdrettsanlegg i Quattro Pro, og senere har jeg gått over til Microsoft Excel.

I de 30 årene som har gått har jeg brukt data til fritid og arbeid. Microsoft Office har stått sentralt. Her har jeg særlig brukt Excel, Word, og Powerpoint, men også Publisher, Access og Project har vært i bruk. Når det gjelder bildebehandling bruker jeg Adobe Photoshop og Lightroom, i tillegg til ON1 Photo RAW – samt en rekke «plug-ins». Jeg arbeider også med nettsider (med fokus på innhold) der jeg bruker Adobe Dreamweaver, samt Photoshop, og tidligere Adobe Fireworks. Ved produksjon av video bruker jeg Techsmith Camtasia og Snagit.