Et kjærlighetsforhold til realfag


imageMin basisutdanning er miljøvernfag og biologi. I biologi har jeg har et «gammelt hovedfag» (Cand. Scient.) i økologisk zoologi, med spesialisering i ferskvannsbiologi. Utover dette interesserer jeg meg for en rekke fag under «paraplyen» realfag – fysikk, kjemi, matematikk og geofag.

Jeg er en generalist på en livslang «reise», en reise preget av livslang læring. Læring er gøy! – og det kommer jeg til å fortsette med så lenge jeg lever. For tiden arbeider jeg med botanikk, er opptatt av evolusjonsteori og matematikk, og kunnskap om universets opprinnelse og utvikling – fra «The Big Bang» til oss mennesker. Ja, relativitetsteori og kvantefysikk er spennende, ikke sant?

.