Produksjon av videoer


imageUt fra min interesse for matematikk, data og undervisning, har jeg laget et hundretalls videoer om matematikk og Excel. De som er tilgjengelige i dag ligger på mine Youtube-kanaler "Solanum HarryTavlå", "Solanum Geogebra" og "Solanum regneark". Disse er først og fremst rettet mot elever og lærere i ungdomsskolen.

Gjennom dette arbeidet har jeg opparbeidet meg betydelig kompetanse når det gjelder denne type opplæring, og denne kompetanse kan brukes på andre områder også.

.