Undervisningsoppdrag i den offentlige skolen


image Vi kan tilby undervisningsoppdag i skoleverket, og vi har spesialisert oss på overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. I ungdomsskolen er det aktuelt med kortere oppdrag (2 uker - 2 måneder) i matematikk og naturfag på 10. trinn. I videregående skole er det aktuelt med kortere oppdrag (2 uker - 2 måneder) i matematikk (P1, P2 og T1), naturfag, biologi og geografi.

 

Privatundervisning - enkeltpersoner eller små grupper


image I samarbeid med Folkeuniversitetet i Haugesund tilbyr vi privatundervisning "en til en", eller undervisning i små grupper. For ungdomsskolenivå tilbys undervisning i matematikk og naturfag. Dette er særlig aktuelt for ungdommer på 10. trinn som ønsker bedre karakter/toppkarakter til avgangseksamen, og som ønsker et godt utgangspunkt i videregående skole. På videregående skoles nivå er aktuelle fag matematikk (P1, P2, T1), naturfag, biologi og geografi.

 

Kurs og foredrag for skoleverket


imageVi tilbyr generelle kurs eller spesielt tilrettelagte kurs for lærere i Microsoft Word, Excel og Powerpoint. Fra høsten 2018 vil vi tilby oppfriskningskurs i Geogebra, tilrettelagt for den nye versjonen av Geogebra (6.0). Se mer om dataopplæring her.

Behov for inspirasjonsforedrag til ulike samlinger? Vi tilbyr en times foredrag innen naturfag (tilpasset naturfaglærere eller hele personalet). Eksempler på dette er:

  • Universet, fra "det store smellet" til i dag. En reise gjennom 14,7 milliarder år.
  • Atomet? Det du har lært er løgn! Det utrolige er og skjer!
  • Hva vet vi om oss selv? Mennesket i lys av moderne genetisk kunnskap.
  • Jorda. Hvordan ble den til? Hvordan er den blitt slik den er i dag? En spennende reise gjennom 4,6 milliarder år.

Vi arbeider med flere tema, kom gjerne med egne ønsker.